Jsme Nadační fond TIME FOR HELP 

Založení Nadačního fondu TIME FOR HELP bylo logickým vyústěním aktivit zakládajících členů ve prospěch osob, které potřebují pomoc, podporu, správně motivovat či správně nasměrovat. To, co je spojovalo, byla snaha společně pomáhat.

Počet osob, které se nachází v těžké sociální situaci stále roste a pomoc, pokud má mít smysl a má zlepšit život potřebným, musí být kontinuální. Jen taková činnost přinese výsledky, které nás budou všechny těšit.

Naše hlavní aktivity jsou:

  • Posilování sociálních vztahů v definovaných cílových skupinách (boj proti rasismu, kriminalitě, xenofobii a genderové nevyváženosti

  • Vzdělávání (semináře, workshopy)

  • Podpora rozvoje osobnosti, také podpora talentovaných děti z dětských domovů a sociálně slabých rodin

  • Cílené posilování konkurenceschopnosti jednotlivců i skupin (podpora a pomoc při hledání zaměstnání)

  • Pořádání a organizace charitativních, kulturních a sportovních akcí, také tematických výletů, pobytových táborů, sportovních turnajů

  • Máme přímé osobní zkušenosti s tvrdou realitou lidí v tíživé sociální i životní situaci. Velmi si ceníme přízně našich podporovatelů a dobrovolné pomoci. 

I vy můžete pomoci k tomu, aby svět byl lepší.

Václav Posířil

Předseda spravní rady

Václav Posířil, majitel vyhledávané kavárny Café & Bar Stromovka Collection a sítě ručních Automyček Colleciton, se stal předsedou správní rady Nadačního fondu TIME FOR HELP.

Václav Posířil považuje nadační fond za svojí srdeční záležitost. Velmi ochotně propůjčuje prostory Café & Bar Stromovka Collection pro akce a aktivně se již delší čas zapojuje do chodu nadačního fondu. Když byl osloven, zda by přijal funkci předsedy, pokud by byl zvolen nezaváhal ani na chvíli a post předsedy správní rady přijal.

Jiří Běla

Manager

Jiří Běla je iniciátorem založení Nadačního fondu TIME FOR HELP, který jsme založili společně s přáteli. Jedním z důvodů založení této organizace je osobní střet s tvrdou realitou. V tíživé sociální situaci, se může ocitnout kdokoli z nás. Bez podané pomocné ruky bych to s velkou pravděpodobností asi dobře neustál. Plně si uvědomuji, že pomoci se v rozhodné chvíli každému nedostane a cítím, že přišel ten správný čas, abych společnosti vrátil to, co kdysi dala mě.

V současné době podnikám v osobní dopravě, stavebnictví a gastronomii. Svůj byznys jsem vždy stavěl na poctivé práci a stejně tak chci budovat nadační fond. Můj cíl je pomoci lidem, co to potřebují a usnadnit jim život. Již nějaký čas pomáhám rodinám v nouzi.

Zdeněk Rovenský

Člen Správní rady

Zdeněk Rovenský je ženatý, má tři již dospělé děti a chuť pomáhat.   Pracuje jako správce nemovitostí pro soukromý sektor. K založení nadačního fondu s přáteli mě přivedla nutnost pomoci lidem zejména s dětmi, co se nacházejí ve finanční tísni nebo procházejí osobní krizí.V současnosti by nemělo být myslitelné, že rodiny nemají na jídlo a základní potřeby pro děti.Myslím, že je povinností každého z nás zkusit pomoci potřebným.